O que gostarias de pesquisar?

Our News

Otvoren Program podrške organizacijama civilnog društva u okviru projekta “Zaštićena područja za prirodu i ljude”

Poziv za prijavu projekata otvoren je do 21. decembra 2021. u 16 časova

Program malih grantova namjenjen je lokalnim udruženjima i organizacijama koje doprinose zaštiti prirode i uključivanju lokalnih zajednica u procesima donošenja odluka u našem regionu, a usmerene su ka poboljšanju saradnje između lokalnih zajednica i zaštićenih područja.
 
Ko može da se prijavi?
 
Za učešće u programu mogu se prijaviti organizacije civilnog društva (npr. ekološka udruženja, udruženja mladih, udruženja žena, planinarska društva, lokalni mediji) koje imaju status pravnog lica, u mogućnosti su da sami sprovode projekat i deluju na teritoriji Srbije  (područja NP Tara i NP Đerdap), Albanije (NP Shebenik-Jabllanice), Bosne i Hercegovine i Severne Makedonije.
 
Koje aktivnosti podržavamo?
 
Predloženi projekat može uključiti sledeće aktivnosti, u i oko zaštićenih područja (trenutnih, u procesu zaštite ili planiranih):

Odlučivanje
 1. Podrška postojećim telima unutar zaštićenih područja NP Tara i NP Đerdap (Savetima korisnika) za njihovo efikasnije funkcionisanje, te podrška osnivanju novih tela koje uključuju lokalne učesnike u rad zaštićenih područja;
 2. Olakšati razumevanje lokalnih zajednice u procesima donošenja odluka, kao i njihova prava i obaveze u procesu donošenja odluka;
 3. Podržavanje aktivnosti koje obezbeđuju da proces donošenja odluka koji se tiču lokalne zajednice bude transparentan, participativan i da uključuje značajan broj zainteresovanih strana;
 4. Unapređenje postojećih i zalaganje za izradu novih propisa / politika / praksi vezanih za uključivanje lokalnih zajednica u upravljanje zaštićenim područjima (NP Tara i NP Đerdap);
 
Planiranje upravljanja:
 1. Dizajn i testiranje inovativnih kanala za savetovanje i uključivanje javnosti u procese donošenja odluka;
 2. Kreiranje „pojednostavljenog“ vodiča kroz plan(ove) upravljanja sa informacijama o mogućnostima za uključivanje javnosti u procese donošenja odluka;
Komunikacija između  zaštićenih područja i lokalne zajednice
 
 1. Uspostavljanje održivih kanala komunikacije između lokalne zajednice i zaštićenih područja NP Tara i NP Đerdap;
 2. Uspostavljanje mobilne informativne jedinice za pripadnike lokalne zajednice locirane u udaljenim i nepristupačnim područjima, kao i za stara lica i osobe sa invaliditetom;
 3. Kreiranje novih tehnologija i procesa digitalizacije koji obezbeđuju jednostavniju komunikaciju i informisanje aktera lokalne zajednice;
 4. Stvaranje mehanizama za rešavanje i sprečavanje potencijalnih nesporazuma (rešavanje konflikata) između zašićenih područja i članova i/ili grupa lokalne zajednice;
Edukacija
 1. Podrška razvoju programa volontiranja i stažiranja u zaštićenim područjima;
 2. Volonterski kampovi / aktivnosti koje olakšavaju angažovanje zajednice i širenje mreže volontera(posebno one koje uključuju ranjive grupe u ovoj oblasti);
Ekonomski razvoj
 1. Razvijanje programa koji pomažu uključivanju članova lokalnih zajednica kao tumača prirodnog i kulturnog nasleđa;
 2. Mapiranje / podrška brendiranju domaćih proizvoda u i oko zaštićenih područja;
 
Jednake mogućnosti
 1. Omogućavanje edukacije i obuke zaposlenih u zaštićenim područjima i članova lokalne zajednice o pitanjima transparentnosti, nediskriminacije i jednakih mogućnosti;
 2. Saradnja sa organizacijama i institucijama koje se bave ranjivim društvenim grupama.
Lista navedenih aktivnosti nije konačna, prihvatljive su i druge aktivnosti kojima se doprinosi ciljevima projekta „Zaštićena područja za prirodu i ljude“ i koje se zasnivaju na principima zaštite prirode i uključivanja lokalnih zajednica.
 
Budžet programa
 
Raspoloživi fond za finansijsku podršku projektima, za sve zemlje, iznosi ukupno 39.000€, kojim će biti podržano 13 organizacija u iznosu od po 3.000 EUR po organizaciji.
 
Kako učestvovati u programu?
 
1.      Upoznajte se detaljnije sa programom i prijavite se!
 
Dodatne informacije saznajte u projektnoj dokumentaciji, koju možete preuzeti ovde ⬇️

                      Dokumentacija za projektne prijave iz Srbije (za područje NP Tara i NP Đerdap) 

Popunjenu projektnu dokumentaciju pošaljite na adresu e-pošte: 
 
natureforpeople@wwfadria.org
 
2.  Rešite sve svoje nedoumice u vezi poziva:

Pitanja vezana za poziv mogu biti postavljena putem e-pošte na:
natureforpeople@wwfadria.org
 
Prijave se dostavljaju na lokalnim jezicima svake zemlje.
 
Prijem vaše projektne dokumentacije će biti potvrđen od strane WWF Adrije putem e-pošte. Nakon selekcije projekata SVI aplikanti će biti obavešteni o rezultatima.
 
Vremenski rokovi
 
Poziv za prijavu projekata je otvoren od 30. novembra do 21. decembra 2021. u 16h. Trajanje projekata može biti do 6 meseci, a moraju se završiti zaključno sa 15. avgustom 2022. godine.
 
ČEKAMO VAŠE PRIJAVE!
 
Projekat “Zaštićena područja za prirodu i ljude” sprovodi WWF Adria, Dinarica, Ekopana i Ekosvest uz finansijsku podršku Švedske agencija za međunarodni razvoj i saradnju (Sida). Više o projektu možete pročitati OVDE.
 
*WWF zadržava sva prava da otkaže ili odloži ovaj poziv, u bilo kom trenutku do 21. decembra 2021.
"Zaštićena područja za prirodu i ljude"_ilustracija

PARTILHA!

Ajuda-nos a espalhar a mensagem