O que gostarias de pesquisar?

Our News

Šansa za volontiranje u WWF-u

Ukoliko želite da volontirate u PANDA timu, pošaljite vašu biografiju do 02.12.2021.

Volonterski rad predstavlja mogućnost da se bliže upoznate sa radom WWF-a, steknete nova prijateljstva kao i nova znanja i angažujete se u projektima zaštite i očuvanja životne sredine.

Volonter/ka će svoje aktivnosti realizovati u okviru SWiPE projekta, pružajući podršku i pomoć projektnom timu u izradi analiza i izveštaja. Projekat LIFE SWiPE „Uspešno suzbijanje kažnjivih dela protiv divljih vrsta u Evropi  ima za cilj da obeshrabri, a na kraju i smanji broj kažnjivih dela protiv divljih vrsta, kroz bolje sprovođenje propisa o zaštiti životne sredine i veći broj uspešno procesuiranih krivičnih dela, pomažući na taj način oporavak ugrožene evropske biološke raznovrsnosti i zdravlja ekosistema. 

Aktivnosti koje će volonter/ka obavljati
  1. Pomoć u prikupljanju podataka od važnosti za proučavanje pravnog okvira za suzbijanje kažnjivih dela protiv zaštičenih divljih vrsta;
  2. Komunikacija sa nadležnim institucijama radi dopunjavanja i provere validnosti prikupljenih podataka;
  3. Pomoć u izradi rečnika pravnih termina vezanih za kažnjiva dela protiv zaštićenih divljih vrsta; 
  4. Tehnička i logistička podrška u izradi izveštaja, pripremi materijala i drugih aktivnosti na projektu.

Period angažovanja
Volonter će biti angažovan  u toku perioda decembar 2021 -  februar 2022. godine, do tri (3) meseca. Nedeljni broj sati angažovanja: 10 sati (2 sata dnevno tokom radne nedelje). 

Zbog epidemiološke situacije, volonter/ka će navedene aktivnosti realizovati od kuće, onlajn uz podršku i nadzor projektnog tima. 

Potrebno znanje i iskustvo
  • Poznavanje osnovnih pravnih pojmova i institucionalnog okvira u Srbiji i  poznavanje osnova pravnih nauka (idealno student Pravnog fakulteta),
  • Kompjuterska pismenost (posebno MS Office paketa – Word, Excel),
  • Sistematičnost, pedantnost i analitičko razmišljanje.
  • Timski rad.
Ukoliko ste zaintersovani i želite da se priključite PANDA timu, pošaljite vašu biografiju na jmarkovic@wwfadria.org do 02.12.2021. a mi ćemo vam se javiti da zakažemo razgovor.

PARTILHA!

Ajuda-nos a espalhar a mensagem